• Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila

  ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRŢI DE IDENTITATE

  Solicitantul va completa formularul cerere de eliberare a actului de identitate.

   

  A. LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

  - certificatul de naştere al minorului - original + copie;

  - actul de identitate al unuia dintre părinţi, al tutorelui sau al reprezentantului legal;

  - hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care se stabileşte căruia dintre părinţi îi este încredinţat minorul, dacă părinţii sunt divorţaţi - original + copie;

  - actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;

  - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, adică 7 lei RON achitată la Serviciul taxe şi impozite al Primăriei Vidra.

  Minorul va fi însoţit obligatoriu de către părintele / tutorele / reprezentantul legal care va semna pe cererea de eliberare a actului de identitate alături de minor.

   

  B. ÎN CAZUL EXPIRĂRII, PRESCHIMBĂRII ACTULUI DE IDENTITATE

  - actul de identitate şi, după caz, cartea de alegător;

  - certificatul de naştere - original + copie;

  - certificatul de căsătorie / hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / certificatul de deces al soţului decedat în cazul persoanelor căsătorite/divorţate/văduve - original + copie;

  - actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;

  - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, adică 7 lei RON achitată la Serviciul taxe şi impozite al Primăriei Vidra.

   

  C. ÎN CAZUL PIERDERII, FURTULUI, DISTRUGERII, SAU DETERIORĂRII ACTULUI DE IDENTITATE

  - actul de identitate deteriorat şi, după caz, cartea de alegător;

  - un document cu fotografie de dată recentă pentru certificarea identităţii (paşaport sau permis de conducere în termen de valabilitate) original + copie;

  - certificatul de naştere - original+copie;

  - certificatul de căsătorie / hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / certificatul de deces al soţului decedat în cazul persoanelor căsătorite/divorţate/văduve - original + copie;

  - actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;

  - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, adică 7 lei RON achitată la Serviciul taxe şi impozite al Primăriei Vidra.

   

  D. ÎN CAZUL SCHIMBĂRII DOMICILIULUI

  - actul de identitate şi, după caz, cartea de alegător;

  - certificatul de naştere - original + copie;

  - certificatul de căsătorie / hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / certificatul de deces al soţului decedat în cazul persoanelor căsătorite/divorţate/văduve - original+ copie;

  - certificatele de naştere ale copiilor minori care îşi schimbă domiciliul împreună cu părinţii;

  - actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;

  - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, adică 7 lei RON achitată la Serviciul taxe şi impozite al Primăriei Vidra.

   

  E. ÎN CAZUL STABILIRII REŞEDINŢEI

  - actul de identitate;

  - actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;

  Persoana va completa " cererea de stabilire a reşedinţei" .

   

  F. PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

  - 3 fotografii tip buletin;

  - documente pe care persoana le deţine şi cu care să facă dovada stării civile şi a adresei de domiciliu;

  - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii, adică 1 leu RON achitată la Serviciul taxe şi impozite al Primăriei Vidra. Adresa de email: spclepprimariavidravn.ro