Info comuna

Info primarie

Documente publice

Relatii cu publicul

Servicii

Cauta

Pentru a face o cautare pe site, scrieti unul sau mai multe cuvinte si dati click pe "Cauta" :

Webmaster : VortexInfo SRL

Informatii utile

Anunturi

Intrebari si raspunsuri

DOCUMENTE PUBLICE > S.P.C.L.E.P. > EVIDENTA PERSOANELOR
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRŢI DE IDENTITATE
Solicitantul va completa formularul cerere de eliberare a actului de identitate.

A. LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

    - certificatul de naştere al minorului - original + copie;
    - actul de identitate al unuia dintre părinţi, al tutorelui sau al reprezentantului legal;
    - hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care se stabileşte căruia dintre părinţi îi este încredinţat minorul, dacă părinţii sunt divorţaţi - original + copie;
    - actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie
    - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, adică 11 lei RON  achitată la Serviciul taxe şi impozite al Primăriei Vidra.
    Minorul va fi însoţit obligatoriu de către părintele / tutorele / reprezentantul legal care va semna pe cererea de eliberare a actului de identitate alături de minor.

    B. ÎN CAZUL EXPIRĂRII, PRESCHIMBĂRII ACTULUI DE IDENTITATE

    - actul de identitate şi, după caz, cartea de alegător;
    - certificatul de naştere - original + copie;
    - certificatul de căsătorie / hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / certificatul de deces al soţului decedat în cazul persoanelor căsătorite/divorţate/văduve - original + copie;
    - actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;
    - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, adică 11 lei RON  achitată la Serviciul taxe şi impozite al Primăriei Vidra.

    C. ÎN CAZUL PIERDERII, FURTULUI, DISTRUGERII, SAU DETERIORĂRII ACTULUI DE IDENTITATE

    -  actul de identitate deteriorat şi, după caz, cartea de alegător;
    -  un document cu fotografie de dată recentă pentru certificarea identităţii (paşaport sau permis de conducere în termen de valabilitate) original + copie;
    -   certificatul de naştere - original+copie;
    -  certificatul de căsătorie / hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / certificatul de deces al soţului decedat în cazul persoanelor căsătorite/divorţate/văduve - original + copie;
    -  actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;
    -  chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, adică 11 lei RON  achitată la Serviciul taxe şi impozite al Primăriei Vidra.
    Persoana va completa pe lângă cererea de eliberare a actului de identitate şi o declaraţie de pierdere.

    D. ÎN CAZUL SCHIMBĂRII DOMICILIULUI

    -  actul de identitate şi, după caz, cartea de alegător;
    -  certificatul de naştere - original + copie;
    -  certificatul de căsătorie / hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / certificatul de deces al soţului decedat în cazul persoanelor căsătorite/divorţate/văduve - original+ copie;
    -  certificatele de naştere ale copiilor minori care îşi schimbă domiciliul împreună cu părinţii;
    -  actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;
    -  dovada de luare în evidenţă cu noul domiciliu de către centrul militar din localitatea pe raza căreia îşi schimbă domiciliul pentru persoana supusă obligaţiilor militare;
    - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, adică 11 lei RON   (110000 lei ROL) achitată la Serviciul taxe şi impozite al Primăriei Vidra.

    E. ÎN CAZUL STABILIRII REŞEDINŢEI

    -  actul de identitate;
    -   actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;
    -   timbru fiscal în valoare de 4 lei RON .
    Persoana va completa " cererea de stabilire a reşedinţei"  .

    F. PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

    - 3 fotografii tip buletin;
    - documente pe care persoana le deţine şi cu care să facă dovada stării civile şi a adresei de domiciliu;
    - timbru fiscal în valoare de 4 lei RON în cazul pierderii/furtului/deteriorării/distrugerii actului de identitate sau de 1 leu RON în cazul expirării;
    - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii, adică 4 lei RON  achitată la Serviciul taxe şi impozite al Primăriei Vidra.

Adresa de email: spclep796yahoo.com
10.05.2012

scinteiesti.infoprimarie.ro singeru.infoprimarie.ro salciile.infoprimarie.ro www.primariacrevedia.ro www.primarialeresti.ro www.primariaslanic.ro