• Hotăr

  privind aprobarea modalității de plată a serviciilor de salubrizare

 • Hotararea nr. 31 din 16.07.2021

  privind  rectificarea bugetului local

 • anexa - Acord de parteneriat

 • Hotararea nr. 30 din 06.06.2021

  privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie nr. 222 din 13.09.2019

 • Hotararea nr. 29 din 30 iunie 2021

  privind   alegerea presedintelui  de sedinta

 • Hotararea nr. 28 din 30 iunie 2021

   privind aprobarea Calendarului Cultural pe anul 2021

 • Hotararea nr. 27 din 30 iunie 2021

  privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Vidra  nr. 50 din 08 septembrie 2020

 • Hotararea nr. 26 din 30 iunie 2021

  privind  aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Administraia Bazinal de Ap Siret, UAT – Comuna Vidra si Obstea de Mosneni in devalmasie a satelor Vidra, Scafari si Caliman

 • Hotararea nr. 25 din 30 iunie 2021

  privind   trecerea din domeniul public in privat

 • Hotararea nr. 11 din 25 martie 2021

  privind alegerea presedintelui de sedinta perioada aprilie-iunie 2021